Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
ΝΕΑ

Το ευρωπαϊκό έργο INCISIVE, σχετικά με τον καρκίνο και την τεχνητή νοημοσύνη, που συντονίζεται από τον όμιλο Maggioli, ολοκλήρωσε το πρώτο του σημαντικό ορόσημο

Ο Όμιλος Maggioli είναι ο συντονιστής του εμβληματικού ευρωπαϊκού έργου INCISIVE, διάρκειας 42 μηνών, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται μια πολυτροπική εργαλειοθήκη βασισμένη στην ΤΝ κι ένα διαλειτουργικό αποθετήριο απεικονίσεων υγείας με στόχο τη βελτίωση της ανάλυσης των απεικονίσεων που έχουν σχέση με τη διάγνωση, την πρόβλεψη και την παρακολούθηση περιπτώσεων καρκίνου.

Η αύξηση του όγκου και της διαθεσιμότητας των δεδομένων υγείας, ιδίως των ιατρικών απεικονίσεων, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων τεχνολογικών εργαλείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τη μηχανική μάθηση (ΜΜ), προσφέρουν πρωτοφανείς ευκαιρίες. Η χρήση της ΤΝ στον ιατρικό τομέα τα τελευταία χρόνια και, συγκεκριμένα, στην ιατρική απεικόνιση, για την υποστήριξη αποφάσεων στη διάγνωση και παρακολούθηση μιας νόσου, εξαρτάται τόσο από την ποιότητα της ίδιας της απεικόνισης, όσο και από την ερμηνεία του περιεχομένου της. Η πρώτη έχει βελτιωθεί σημαντικά, με συσκευές που ανακτούν δεδομένα με ταχύτερους ρυθμούς και αυξημένη ανάλυση, ωστόσο η δεύτερη μόλις πρόσφατα άρχισε να αξιοποιεί την τεχνολογία των υπολογιστών, ιδίως μέσω της ραγδαίας εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και της Μηχανικής Μάθησης (ΜΜ). Οι περισσότερες ερμηνείες ιατρικών εικόνων, όπως μαστογραφίες, αξονικές τομογραφίες, ακτινογραφίες κ.λπ., πραγματοποιούνται επί του παρόντος από κλινικούς εμπειρογνώμονες- ωστόσο, η ερμηνεία απεικονίσων από ανθρώπους υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με την υποκειμενικότητα του εμπειρογνώμονα που τις εξετάζει, τις διαφορές μεταξύ γνωματεύσεων και της κόπωσης ή της έλλειψης χρόνου των κλινικών εμπειρογνωμόνων. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία, και συγκεκριμένα η ανάλυση απεικονίσεων με υποστήριξη ΤΝ και ΜΜ αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση της διάγνωσης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό των ευρημάτων που απαιτούν θεραπεία και υποστηρίζοντας τη ροή εργασίας των κλινικών εμπειρογνωμόνων.

Μέσω του ελληνικού υποκαταστήματος που ειδικεύεται στην Ε&Α και σε συνεχή συνεργασία με την ομάδα της ιταλικής μητρικής, ο ρόλος της Maggioli στο έργο INCISIVE είναι αυτός του συντονιστή, δηλαδή διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων, των διαδικασιών επικοινωνίας και της ποιότητας. Η εταιρεία συμβάλλει, επίσης, καθοριστικά σε διάφορες τεχνικές εργασίες, όσον αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας και των υπηρεσιών του INCISIVE, καθώς και στη συνολική ολοκλήρωση του συστήματος, της οποίας ηγείται η Maggioli. Αξιοποιώντας τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης, το INCISIVE αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση μοτίβων σε μεγάλους όγκους δεδομένων απεικόνισης καρκίνου, με στόχο να βελτιώσει την ερμηνεία πολύπλοκων δεδομένων απεικόνισης και να υποστηρίξει την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Αντιμετωπίζει, επίσης, προκλήσεις που σχετίζονται με την αυτόματη επισήμανση και δημιουργία μεταδεδομένων, καθώς και με τη διαθεσιμότητα και κοινή χρήση δεδομένων απεικόνισης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για βελτιωμένες μεθόδους απεικόνισης. Οι υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων που θα υποστηρίζει η εργαλειοθήκη του INCISIVE θα καλύπτουν τέσσερις τύπους καρκίνου: πνεύμονα, παχέος εντέρου, μαστού και προστάτη και τα σχετικά  πιλοτικά θα πραγματοποιηθούν σε 8 κλινικές που βρίσκονται σε 5 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Σερβία.
 
Τα δύο βασικά παραδοτέα του έργου είναι τα εξής:

  • μια εργαλειοθήκη βασισμένη στην ΤΝ η οποία αποτελείται από πρωτότυπα μοντέλα ΤΝ, σε συνδυασμό με ένα σύνολο προγνωστικών, περιγραφικών και ρυθμιστικών αναλύσεων, οι οποίες επιτρέπουν την πολυτροπική εξερεύνηση των διαθέσιμων πηγών δεδομένων και ενσωματώνονται σε 4 σημαντικές υπηρεσίες ΤΝ, μία για κάθε μορφή καρκίνου που εξετάζεται, καθώς και ένα σύστημα αυτόματου σχολιασμού βασισμένο στη ΜΜ με στόχο την παραγωγή δεδομένων για την εκπαίδευση αλγορίθμων στην έρευνα ΤΝ,
  • ένα διαλειτουργικό πανευρωπαϊκό ομοσπονδιακό αποθετήριο απεικονίσεων υγείας, το οποίο επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές και δεοντολογικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και τις απαιτήσεις ασφαλείας, σ’ ό,τι αφορά στην εκπαίδευση και τις δοκιμές με χρήση ΤΝ. Το αποθετήριο θα ενσωματώνει λειτουργία High-Performance Computing as-a-Service, καθώς και Models-as-a-Service, επιτρέποντας την οικονομικά προσιτή εντατική επεξεργασία δεδομένων, χωρίς την ανάγκη διατήρησης ακριβού εξοπλισμού.

Το INCISIVE έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Horizon 2020" και το υλοποιεί κοινοπραξία, που συντονίζεται από την Maggioli SpA, και αποτελείται από 26 οργανισμούς, 9 διαφορετικών χωρών: Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Σερβία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Λουξεμβούργο.

Το έργο συμπλήρωσε πρόσφατα την πρώτη 18μηνη περίοδό του, με την παράδοση ενός σημαντικού ορόσημου, των πρώτων ολοκληρωμένων πρωτοτύπων του πανευρωπαϊκού ομοσπονδιακού αποθετηρίου απεικονίσεων καρκίνου και σχετικών κλινικών δεδομένων, αλλά και της εργαλειοθήκης Τεχνητής Νοημοσύνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη έκδοση του πανευρωπαϊκού ομοσπονδιακού αποθετηρίου έχει ήδη εμπλουτισθεί με μεγάλες ποσότητες απεικονιστικών και άλλων κλινικών δεδομένων, που χορήγησαν οι πάροχοι δεδομένων της κοινοπραξίας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τη συλλογή και κοινή χρήση σημαντικού αριθμού πρόσθετων δεδομένων απεικόνισης καρκίνου, επιβεβαιώνοντας τις θετικές προοπτικές του έργου.

30 Αυγούστου 2022
Posted: 30/8/2022 3:35:44 μμ by | with 0 comments

Συνέχισε να διαβάζεις

ΝΕΑ

Το RadioVal γιορτάζει την επιτυχημένη πρώτη χρονιά του και αποκαλύπτει τις προοπτικές για το δεύτερο έτος

Το RadioVal, ένα έργο πρωτοπόρο στην καινοτομία σχεδιασμού θεραπειών για τη φροντίδα του καρκίνου του μαστού μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με χρηματοδότηση της ΕΕ, γιορτάζει την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου εργασιών και θέτει τους στόχους για τα επόμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, το RadioVal πέτυχε σημαντικά ορόσημα που θεμελιώνουν τα επόμενα στάδια του έργου που θα ακολουθήσουν.

16 Νοεμβρίου 2023
ΝΕΑ

Ο όμιλος Maggioli Aνάδοχος στο Ευρωπαϊκό έργο ENFIELD “ European Lighthouse to Manifest Trustworthy and Green AI”

Ο όμιλος Maggioli ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συμμετοχή του σε ένα νέο έργο με τίτλο ENFIELD: European Lighthouse to Manifest Trustworthy and Green AI.

15 Σεπτεμβρίου 2023
δελτίο τύπου

Maggioli and the selling shareholder, in consultation with the joint global coordinators Mediobanca and Intesa Sanpaolo, announce the decision to withdraw the offering of Maggioli’s ordinary shares

11 Ιουλίου 2023
δελτίο τύπου

Established the interim share valuation range between a minimum price of euro 13.20 and a maximum price of euro 15.50 per share

Corresponding to a post-capital increase equity value between approximately euro 377 million and euro 443 million

30 Ιουνίου 2023