Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
ΝΕΑ

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο LeADS

Ηγέτης των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων της Ευρώπης παρέχοντας γνώσεις, καθοδήγηση και βέλτιστες πρακτικές για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος

Οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν κομμάτι του παζλ της Ψηφιακής Δεκαετίας, στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτείται η υιοθέτηση της τεχνολογίας. Είναι αναμενόμενο ότι θα δημιουργηθεί σημαντική ζήτηση σε ολόκληρη την ΕΕ, που θα απαιτήσει Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες (ADS) προκειμένου να διασφαλιστούν οι ευρωπαϊκές ψηφιακές αλυσίδες εφοδιασμού. 

Ο απώτερος στόχος του LeADS είναι να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των ADS σε ένα δυναμικό πλαίσιο τεχνολογικής ανάπτυξης και τον τρέχοντα ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να εξοπλίσει τους «παρόχους» (εκπαίδευση και κατάρτιση) δεξιοτήτων με τη γνώση, την καθοδήγηση και τις βέλτιστες πρακτικές για τη μελλοντική διαμόρφωση των ταλέντων στην Ευρώπη και να υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεργατική επιτυχία του προγράμματος ADS στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακή Ευρώπη" (DEP). 
 

Leads.jpg

Το LeADS θα προσδιορίσει τις σημαντικότερες ψηφιακές δεξιότητες και θα τις προωθήσει σε ανοικτή μορφή στους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίσης, μέσω του προσδιορισμού των "μαθησιακών κενών" μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, θα προτείνει σημαντικούς τομείς ψηφιακής κατάρτισης, υποστηρίζοντας τη δημιουργία συναφούς εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το LeADS προωθεί σημαντικές προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση την αρχική έρευνα, καλύπτοντας όλους τους τομείς της ψηφιακής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στην πληροφορική, της επεξεργασίας δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

 Το LeADS είναι μια δράση συντονισμού και στήριξης (CSA), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συμμετοχή του ομίλου Maggioli και σε συνεργασία με την BlueSpecs, συντονιστή του έργου, ισπανική εταιρεία συμβούλων ψηφιακού μετασχηματισμού, την IDC Italia και τις Martel Innovate στην Ολλανδία, Universidad Politecnica De Madrid στην Ισπανία, Trinity College Dublin στην Ιρλανδία, Syddansk Universitet στη Δανία, DAIRO (πρώην γνωστή ως BDVA - the Big Data Value Association) και AOTI - Alliance for IoT & Edge Computing Innovation στο Βέλγιο. 
 

04 Φεβρουαρίου 2023
Posted: 4/2/2023 12:55:20 μμ by | with 0 comments

Συνέχισε να διαβάζεις

Notizia

Synergies: Διαμόρφωση Διαδρομών Περιεκτικών Δεδομένων προς την Ενεργειακή Μετάβαση

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ένα νέο έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εφαρμογής αναφοράς, με αντικείμενο το Energy Data Space. Το Synergies είναι ένα καινοτόμο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, με στόχο τη δημιουργία χώρου αναφοράς ενεργειακών δεδομένων μέσω της από κοινού χρήσης καινοτομίας στις αλυσίδες αξίας στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος είναι κατακερματισμένος λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού κατανεμημένων ενεργειακών πόρων, που συνδέονται στο δίκτυο. 

15 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο RadioVal- Ένα έργο με σκοπό την κλινική αξιολόγηση λύσης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για το σχεδιασμό θεραπειών του Καρκίν

08 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο LeADS

Ηγέτης των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων της Ευρώπης παρέχοντας γνώσεις, καθοδήγηση και βέλτιστες πρακτικές για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος

04 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

VOXReality: Φωνητικά ελεγχόμενη διάδραση σε χώρους διευρυμένης (XR) πραγματικότητας

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η εναρκτήρια συνάντηση του νέου έργου με συντονιστή τον όμιλο Maggioli. 
01 Φεβρουαρίου 2023