Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
ΝΕΑ

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο RadioVal- Ένα έργο με σκοπό την κλινική αξιολόγηση λύσης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για το σχεδιασμό θεραπειών του Καρκίν

Το RadioVal είναι η πρώτη διεθνής, πολυκεντρική και διεπιστημονική μελέτη σε οκτώ κλινικά κέντρα σε χώρες της Ευρώπης, Νότια Αμερικής, Βόρεια Αφρικής και Ευρασίας, που στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (artificial intelligence) για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με την πρόβλεψη της ανταπόκρισης της  νεοεπικουρικής (προ-εγχειρητικής) χημειοθεραπείας, σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού.

Με δεδομένο ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί παγκοσμίως την πιο κοινή μορφή καρκίνου, με συνεχώς αυξητική τάση, είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθούν τα θεραπευτικά σχήματα και η φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς. Νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα, όπως η πολλά υποσχόμενη θεραπευτική χρήση της νεοεπικουρικής (προ-εγχειρητικής) χημειοθεραπείας (neoadjuvant chemotherapy - NAC), έχουν οδηγήσει σε μείωση της θνητότητας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεραπεία έχει συσχετιστεί με σημαντικές αντενδείξεις, όπως η μεταβλητότητα στην αποτελεσματικότητά της και οι σοβαρές παρενέργειες για τους ασθενείς.

RadioVal_.jpg

Το RadioVal θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει τεχνολογικά εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να υποστηρίξει τους θεράποντες ιατρούς να επιλέξουν τους ασθενείς εκείνους που έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν στο συγκεκριμένο είδος θεραπείας, με απώτερο στόχο τη μείωση αχρείαστων θεραπειών και παρενεργειών για ασθενείς που δεν θα ωφεληθούν από την προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία.
Το έργο RadioVal βασίζεται στην ανάλυση ακτινολογικών δεδομένων, μια τεχνική που είναι ευρέως γνωστή και ως ραδιομική ανάλυση (radiomics). Η προτεινόμενη λύση Τεχνητής Νοημοσύνης θα αξιολογηθεί σε πολλά κλινικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τριών ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ (Σουηδία, Αυστρία, Ισπανία), δύο αναπτυσσόμενων χωρών της ΕΕ (Πολωνία, Κροατία) και τριών χωρών εκτός Ευρώπης στη Νότια Αμερική (Αργεντινή), Βόρεια Αφρική (Αίγυπτος) και Ευρασία (Τουρκία). Η συγκεκριμένη λύση τεχνητής νοημοσύνης θα αξιολογηθεί για την ακρίβεια, την τεχνολογική αξιοπιστία της, την κλινική ασφάλεια και τη χρησιμότητά της, καθώς και για τη δυνατότητα εφαρμογής της σε κλινικό περιβάλλον, όπως επίσης και για την ηθική καταλληλότητα και τη νομική της συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Το έργο αυτό στοχεύει να αποτελέσει την πρώτη διεθνή αξιολόγηση της χρησιμότητας της τεχνητής νοημοσύνης στην ακτινολογία (radiology AI) για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και να καταδείξει ότι οι επαγγελματίες υγείας, οι ασθενείς και οι λοιποί σχετικοί φορείς μπορούν να εμπιστευτούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία και να την υιοθετήσουν στην καθημερινή κλινική πρακτική. Συγκεκριμένα, το RadioVal θα διεξάγει μια πολυκεντρική μελέτη με πολλούς με τη συνεισφορά πολλών και διαφορετικών φορέων, συνυπολογίζοντας από την πρώτη στιγμή τις κλινικές ανάγκες αλλά και τις κοινωνικο-δεοντολογικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, με στόχο την αποδοχή και την καθιέρωση της υπό αξιολόγησης τεχνολογίας στην κλινική πρακτική από τους τελικούς χρήστες του συστήματος.

Η Maggioli θα συμμετάσχει σε όλες τις σημαντικές εργασίες του RadioVal και θα ηγηθεί του πακέτου εργασίας που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τη συνεχή αξιολόγηση, παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα (traceability) των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κατά την εφαρμογή τους στην κλινική ογκολογία. Σε αυτά τα πλαίσια, η Maggioli θα ηγηθεί του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός «διαβατηρίου» ραδιομικής τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσοντας σε διαδικτυακό περιβάλλον ένα εύχρηστο  εργαλείο για την τυποποίηση της περιγραφής των μοντέλων ραδιομικής ανάλυσης που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του RadioVal αλλά και μελλοντικών μοντέλων.

Η εταιρεία θα ηγηθεί επίσης τους σχεδιασμού μοντέλων διάδρασης και της υλοποίησης διεπαφών χρήστη για την επίτευξη της επιθυμητής αλληλεπίδρασης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των εργαλείων ραδιομικής τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει το RadioVal.
Το έργο RadioVal ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, με οργανωτές το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, και με εκπροσώπους από όλους τους συμμετέχοντες φορείς του έργου, καθώς και της Maggioli.

Το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027) – Horizon Europe , μέσω της θεματικής προτεραιότητας HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04, με συνολική χρηματοδότηση 5,8 εκατομμυρίων ευρώ.
 

08 Φεβρουαρίου 2023
Posted: 8/2/2023 2:11:05 μμ by | with 0 comments

Συνέχισε να διαβάζεις

Notizia

Synergies: Διαμόρφωση Διαδρομών Περιεκτικών Δεδομένων προς την Ενεργειακή Μετάβαση

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ένα νέο έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εφαρμογής αναφοράς, με αντικείμενο το Energy Data Space. Το Synergies είναι ένα καινοτόμο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, με στόχο τη δημιουργία χώρου αναφοράς ενεργειακών δεδομένων μέσω της από κοινού χρήσης καινοτομίας στις αλυσίδες αξίας στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος είναι κατακερματισμένος λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού κατανεμημένων ενεργειακών πόρων, που συνδέονται στο δίκτυο. 

15 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο RadioVal- Ένα έργο με σκοπό την κλινική αξιολόγηση λύσης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για το σχεδιασμό θεραπειών του Καρκίν

08 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο LeADS

Ηγέτης των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων της Ευρώπης παρέχοντας γνώσεις, καθοδήγηση και βέλτιστες πρακτικές για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος

04 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

VOXReality: Φωνητικά ελεγχόμενη διάδραση σε χώρους διευρυμένης (XR) πραγματικότητας

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η εναρκτήρια συνάντηση του νέου έργου με συντονιστή τον όμιλο Maggioli. 
01 Φεβρουαρίου 2023