Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
ΝΕΑ

Η παρουσίαση του έργου NESTOR στη διεθνή εκδήλωση ''Le giornate di polizia locale e sicurezza urbana'"

Η εταιρεία Maggioli οργάνωσε τη συμμετοχή και παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου NESTOR στο Συνέδριο με τίτλο «Local Police Conference 2022».

Η συμμετοχή μας στην εκδήλωση
Η εταιρεία Maggioli οργάνωσε τη συμμετοχή και παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου NESTOR στο Συνέδριο με τίτλο «Local Police Conference 2022». Στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί δίωρη συνεδρία, το συντονισμό της οποίας έχει αναλάβει η εταιρεία Maggioli, ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης του έργου.

Το αντικείμενο της ομιλίας μας και ο στόχος του έργου NESTOR
To έργο NESTOR καλείται να αντιμετωπίσει μια κοινή πρόκληση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ: την προστασία και διαφύλαξη των ευρωπαϊκών θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων. Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής, το εν λόγω έργο αναπτύσσει ένα, επόμενης γενιάς, ολιστικό σύστημα επιτήρησης συνόρων, το οποίο παρέχει συνεχή ενημέρωση της κατάστασης στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής θεώρησης για ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (European Integrated Border Management).

Το NESTOR ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων, ικανό να ανιχνεύει, να αξιολογεί και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε παράνομες δραστηριότητες που αφορούν την επιτήρηση των συνόρων. Το προκύπτον σύστημα θα εμπλουτιστεί με ακριβείς δυνατότητες ανίχνευσης για βέλτιστη παρακολούθηση της συνοριακής επικράτειας και θα προσφέρει βελτιωμένη επίγνωση της κατάστασης η οποία θα ενισχύει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, με τη χρήση προηγμένων τεχνικών συσχέτισης δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης σε πολυτροπικά σήματα, προερχόμενα από διάφορες ήδη διαθέσιμες συσκευές.

Προηγμένες μέθοδοι οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων θα αναπτυχθούν σε ένα σφαιρικό πλαίσιο για να παρουσιάσουν τις οργανοληπτικές μετρήσεις των αισθητήρων καθώς και τα αποτελέσματα από όλες τις μεθόδους ανίχνευσης που θα χρησιμοποιηθούν. Τεχνολογίες Μεικτής Πραγματικότητας θα προσφέρουν ένα αποτελεσματικότερο σύστημα κάλυψης και επιτήρησης, με στόχο να βελτιωθεί η συνολική επιχειρησιακή εικόνα των περιοχών επιτήρησης, καθώς και να επεκταθούν ποιοτικά οι ήδη υπάρχουσες δυνατότητες ανίχνευσης. Το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του έργου θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί σε τρεις διεθνείς πιλοτικές δοκιμές που περιλαμβάνουν χερσαίες και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Οι εταίροι του έργου κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους θα παρουσιάσουν τους στόχους του έργου, τις απαιτήσεις των χρηστών που πρέπει να ικανοποιεί η πλατφόρμα NESTOR, την τεχνική προσέγγιση του έργου, τις δραστηριότητες ενσωμάτωσης της πλατφόρμας, καθώς και τη συμβολή του έργου σε θέματα τυποποίησης.
Η εταιρεία Maggioli είναι ο συντονιστής της συνεδρίας για το NESTOR. 

Η σημασία της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτά τα θέματα
Η ενίσχυση των μεθόδων εποπτείας των εξωτερικών συνόρων αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ. Η μεταναστευτική κρίση και οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε πολλές χώρες- μέλη έχουν κάνει έντονα αναγκαία αυτή την ενίσχυση, με αποτέλεσμα η ΕΕ να επεξεργάζεται συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων. Η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Μέσα από τις συνεχείς εξελίξεις στην εποπτεία των συνόρων χρήσει πολυάριθμων και πολυμορφικών αισθητήρων, συγχώνευσης πληροφοριών και εξαγωγής γνώσης προσφέρει ενισχυμένη υποστήριξη στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Το NESTOR «κτίζει» μια πλατφόρμα νέας γενιάς, η οποία θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί σε τρεις διαφορετικές πιλοτικές δοκιμές, με στόχο τη βέλτιστη παρακολούθηση της συνοριακής επικράτειας. Στην πλατφόρμα θα ενσωματωθεί ένα σύνολο τεχνολογιών που απαντούν στις απαιτήσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη διαφύλαξη των συνόρων της ΕΕ.

Οι τεχνολογίες που αναπτύσσει το NESTOR ενδιαφέρουν άμεσα όλες τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των συνόρων καθώς και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, γιατί μπορούν να παρέχουν σημαντική υποστήριξη στις καθημερινές και ευαίσθητες επιχειρήσεις τους. Συνεπώς, είναι σημαντικό να γνωστοποιηθούν στις εν λόγω υπηρεσίες ευρωπαϊκές ερευνητικές πρωτοβουλίες όπως το NESTOR και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, καθώς τα αποτελέσματα τέτοιων έργων μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις τους.

Ομιλητές:

  • Δρ. Σοφοκλής Εφραιμίδης (Maggioli): συντονιστής της συνεδρίας για το NESTOR.
  • κ. Γιαννούλα Χαλβατζή (Ελληνική Αστυνομία): Η επιχειρησιακή προοπτική του NESTOR / η οπτική γωνία του τελικού χρήστη
  • κ. Mirela Rosgova (ΚΕΜΕΑ): Επισκόπηση του έργου NESTOR
  • Δρ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (ΕΚΕΤΑ): Τεχνική επισκόπηση του NESTOR
09 Σεπτεμβρίου 2022
Posted: 9/9/2022 3:59:33 μμ by | with 0 comments

Συνέχισε να διαβάζεις

Notizia

Maggioli is participating in LeADS - The Leading European Advanced Digital Skills project the first ever Digital Europe Programme (DIGITAL) digital skills Coordination and Support Action (CSA)

LeADS at work to bridge the advanced digital skills gap between industry and education in Europe
25 Νοεμβρίου 2022
Notizia

CYRENE 3rd INFO Day

Maggioli announces the participation in the CYRENE 3rd INFO DAY, which will take place between 09:30 and 16:30 CET on the 7th of October 2022 at CRF premises in Turin, Italy.

30 Σεπτεμβρίου 2022
Notizia

Η παρουσίαση του έργου NESTOR στη διεθνή εκδήλωση ''Le giornate di polizia locale e sicurezza urbana'"

Η εταιρεία Maggioli οργάνωσε τη συμμετοχή και παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου NESTOR στο Συνέδριο με τίτλο «Local Police Conference 2022».

09 Σεπτεμβρίου 2022
Notizia

Το ευρωπαϊκό έργο INCISIVE, σχετικά με τον καρκίνο και την τεχνητή νοημοσύνη, που συντονίζεται από τον όμιλο Maggioli, ολοκλήρωσε το πρώτο του σημαντικό ορόσημο

Ο Όμιλος Maggioli είναι ο συντονιστής του εμβληματικού ευρωπαϊκού έργου INCISIVE, διάρκειας 42 μηνών, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται μια πολυτροπική εργαλειοθήκη βασισμένη στην ΤΝ κι ένα διαλειτουργικό αποθετήριο απεικονίσεων υγείας με στόχο τη βελτίωση της ανάλυσης των απεικονίσεων που έχουν σχέση με τη διάγνωση, την πρόβλεψη και την παρακολούθηση περιπτώσεων καρκίνου.

30 Αυγούστου 2022