Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 
ΝΕΑ

Ο όμιλος Maggioli είναι συν-επικεφαλής ενός βασικού πακέτου εργασίας στο EUCAIM, ένα πρόγραμμα ορόσημο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την καταπολέμηση του καρκίνου

Το EUropean Federation of CAncer IMages (EUCAIM) είναι ένα 4ετές έργο με 76 εταίρους, από 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το EUCAIM είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Απεικόνιση του Καρκίνου (European Cancer Imaging Initiative), μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την καταπολέμηση του καρκίνου (Europe’s Beating Cancer Plan - EBCP).

Στόχος της είναι η προώθηση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου. Το EUCAIM θα δημιουργήσει και θα αναπτύξει μια ψηφιακή και ομοσπονδιακή υποδομή με αρχές FAIR FAIR (εύρεση, πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίηση) απεικονιστικών δεδομένων καρκίνου χωρίς ταυτοποίηση και θα παρέχει μια ερευνητική πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη συγκριτική αξιολόγηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης με απώτερο στόχο την ιατρική ακρίβεια για τους καρκινοπαθείς και τους πολίτες της Ευρώπης.

Το έργο θα αντιμετωπίσει τον διαμερισμό δεδομένων που υπάρχει στα υφιστάμενα αποθετήρια απεικονιστικών και κλινικών δεδομένων καρκίνου – ένα Άτλαντα καρκινικών απεικονίσεων - με τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ανώνυμων (μη ταυτοποιήσιμων) δεδομένων απεικόνισης από περισσότερους από 100.000 ασθενείς, προσβάσιμα στο χώρο της κλινικής ιατρικής, της έρευνας και της καινοτομίας φορείς σε όλη την ΕΕ για την ανάπτυξη και τη συγκριτική αξιολόγηση αξιόπιστων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η υποδομή θα συμπληρωθεί περαιτέρω με μελέτες παρατήρησης από νοσοκομεία (21 σημεία σε 12 χώρες της ΕΕ), θα περιλαμβάνει την κλινική εικόνα και σύνδεση με παθολογικά, μοριακά και εργαστηριακά δεδομένα, και θα επεκταθεί σε τουλάχιστον 30 κατανεμημένους κόμβους -  παρόχους δεδομένων από 15 χώρες μέχρι το τέλος του 4ετούς έργου. Οι ενοποιημένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης θα εκπαιδεύονται στα αποθετήρια δεδομένων των νοσοκομείων, διατηρώντας το απόρρητο των δεδομένων.

Το έργο EUCAIM βασίζεται στα αποτελέσματα των εργασιών του Δικτύου «AI for Health Imaging» (AI4HI), το οποίο αποτελείται από 5 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται ήδη από την ΕΕ για τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων (Big Data) και Τεχνητή Νοημοσύνη στην απεικόνιση καρκίνου: Chaimeleon, EuCanImage, ProCancer-I, Incisive και Primage.

To INCISIVE, συντονιστής του οποίου είναι η Maggioli, θα συμβάλει σημαντικά στο EUCAIM ως ένα από τα αποθετήρια δεδομένων (data repository), το οποίο θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την βάση δεδομένων που πρόκειται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο αυτό.

H MAGGIOLI, ως εταίρος του EUCAIM, είναι επικεφαλής, μαζί με το ITE (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), του πακέτου εργασίας που σχετίζεται με την ομοσπονδία δεδομένων (data federation) και το πλαίσιο διαλειτουργικότητας (interoperability framework) που θα ενοποιήσει τον μεγάλο όγκο απεικονιστικών και κλινικών δεδομένων καρκίνου που θα διατεθούν μέσω του έργου EUCAIM. Η MAGGIOLI συμμετέχει επίσης σε όλες τις άλλες σημαντικές εργασίες του EUCAIM.

Το έργο συγχρηματοδοτείται με 18 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL).

 

26 Μαΐου 2023
Posted: 26/5/2023 1:54:35 μμ by | with 0 comments

Συνέχισε να διαβάζεις

Notizia

Ο όμιλος Maggioli είναι συν-επικεφαλής ενός βασικού πακέτου εργασίας στο EUCAIM, ένα πρόγραμμα ορόσημο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την καταπολέμηση του καρκίνου

Το EUropean Federation of CAncer IMages (EUCAIM) είναι ένα 4ετές έργο με 76 εταίρους, από 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

26 Μαΐου 2023
Notizia

Synergies: Διαμόρφωση Διαδρομών Περιεκτικών Δεδομένων προς την Ενεργειακή Μετάβαση

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ένα νέο έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εφαρμογής αναφοράς, με αντικείμενο το Energy Data Space. Το Synergies είναι ένα καινοτόμο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, με στόχο τη δημιουργία χώρου αναφοράς ενεργειακών δεδομένων μέσω της από κοινού χρήσης καινοτομίας στις αλυσίδες αξίας στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος είναι κατακερματισμένος λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού κατανεμημένων ενεργειακών πόρων, που συνδέονται στο δίκτυο. 

15 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο RadioVal- Ένα έργο με σκοπό την κλινική αξιολόγηση λύσης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για το σχεδιασμό θεραπειών του Καρκίν

08 Φεβρουαρίου 2023
Notizia

Ο όμιλος Maggioli συμμετέχει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο LeADS

Ηγέτης των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων της Ευρώπης παρέχοντας γνώσεις, καθοδήγηση και βέλτιστες πρακτικές για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος

04 Φεβρουαρίου 2023