Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 

Έξυπνες τεχνολογίες

Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών, δικτύων διανομής όπως ηλεκτρική ενέργεια, νερό και φυσικό αέριο, πρέπει να ελέγχουν εξ αποστάσεως τις εγκαταστάσεις τους, τόσο για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων για την ασφάλεια, όσο και για την παροχή της σωστής υπηρεσίας σύμφωνα με τη σύμβαση που υπάρχει με τον πελάτη σας, βασίζοντας τις πληροφορίες στην πραγματική κατανάλωση και όχι σε υποτιθέμενα δεδομένα.

Μέσω της εκδότριας εταιρείας ApKappa σχεδιάζουμε και κυκλοφορούμε λύσεις του smart metering, smart lighting και smart city για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από Δημόσιους Φορείς και Διευθυντές Δημοσίων Υπηρεσιών, στην Ιταλία και στο εξωτερικό.
 
Παράγουμε συσκευές υλικού που ειδικεύονται στη συλλογή και μετάδοση δεδομένων από/προς μετρητές μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων ή/και επικοινωνίας με γραμμή ισχύος. Οι συσκευές της οικογένειας APYLink χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα στα έξυπνα συστήματα μέτρησης νερού των σημαντικότερων παρόχων στην Ιταλία και στο εξωτερικό και συνδέουν μετρητές άνω των 20.000.000 πελατών στα συστήματα διαχείρισης και χρέωσης τους.

Από πόλη σε Smart City

Με στόχο την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της απομακρυσμένης διαχείρισης, ενθαρρύνουμε διευθυντές δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και απευθείας τοπικές αρχές, να πραγματοποιήσουν τη μετατροπή σε Έξυπνη Πόλη με μια τεχνολογική πλατφόρμα που τους επιτρέπει να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως διάφορες υπηρεσίες στην περιοχή.
 
Αυτές οι υπηρεσίες παρακολουθούνται μέσω αισθητήρων με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet of things, IoT), όπως π.χ  λύσεις Smart lighting που βελτιστοποιούν την κατανάλωση και την υπηρεσία δημόσιου φωτισμού γενικότερα.
 
Με τις τεχνολογίες μας είναι δυνατό να οργανωθούν υπηρεσίες της έξυπνης πόλης σε μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα ώστε να γίνεται η διαχείρισή τους σε ενσωματωμένη μορφή και με τα περιβάλλοντα εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τους χειριστές της Δημόσιας Διοίκησης και τους Διευθυντές Δημοσίων Υπηρεσιών.

Έξυπνες τεχνολογίες για φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και δημόσιων υπηρεσιών