Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 

Lista Pagine

Θυγατρικές στην Ιταλία και το εξωτερικό

Εξειδικευμένες εταιρείες που αποτελούν μέρος του Ομίλου, με ειδικές αρμοδιότητες και ολοκληρωμένες δραστηριότητες, οι οποίες διευρύνουν την προσφορά σε διάφορες αγορές αναφοράς.

Εταίροι και συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με τις σημαντικότερες επαγγελματικές κλαδικές Ενώσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Πιστοποιήσεις

Οι αναγνωρίσεις που πιστοποιούν τη δημιουργία, εφαρμογή και διατήρηση των συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσής μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Company Profile

Company Profile

Η καινοτομία για τη Δημόσια Διοίκηση, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις

Λίγα πράγματα, στα 100 και πλέον χρόνια της ιστορίας μας, δεν έχουμε αλλάξει ποτέ. Το πρώτο είναι ότι παραμείναμε μία οικογενειακή επιχείρηση που, επί τέσσερις γενιές αυτοπροσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την έκφραση «καινοτόμοι από παράδοση», η οποία χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό πνεύμα μας, αλλά και τις αρχές και αξίες που διέπουν την οργανωτική κουλτούρα μας.