Ο κόσμος Maggioli


Οι ολοκληρωμένες δραστηριότητές μας υποστηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Εταιρείες στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των υπηρεσιών
 

Λύσεις και υπηρεσίες


Η τεχνολογία και η γνώση ήταν πάντα το πάθος μας, η δουλειά μας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε πάντα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς
 

Lista Pagine

Εταιρείες συμμετοχής στην Ιταλία και στο εξωτερικό

Εξειδικευμένες εταιρείες που αποτελούν μέρος του Ομίλου, με ειδικές ικανότητες και ολοκληρωμένες δραστηριότητες που επεκτείνουν την προσφορά στις διάφορες αγορές αναφοράς.

Partners και Συνεργασίες

Στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, συνεργαζόμαστε με τις σημαντικότερες επαγγελματικές κλαδικές Ενώσεις.

Πιστοποιήσεις

Οι αναγνωρίσεις που πιστοποιούν τη δημιουργία, την εφαρμογή και τη συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσής μας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Company Profile

Company Profile

Η καινοτομία για τη Δημόσια Διοίκηση, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Επιχειρήσεις

Υπάρχουν λίγα πράγματα που, στα πάνω από 100 χρόνια της ιστορίας μας, δεν έχουμε αλλάξει ποτέ. Το πρώτο είναι ότι παραμείναμε μία Family Company που επί τέσσερις γενιές αυτοπροσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την έκφραση «καινοτόμοι από παράδοση» Μια έκφραση που περιλαμβάνει το επιχειρηματικό μας πνεύμα και ερμηνεύει καλά τις αρχές και τις αξίες που διέπουν την επιχειρηματική μας κουλτούρα.